Geofizikiniai tyrimai – nedestrukciniai tyrimai, kurių pagalba galima ištirti po žeme esančius objektus/struktūras. Duomenys gaunami neatliekant tiesioginės intervencijos į tiriamus sluoksnius, nepažeidžiant jų natūralaus išsidėstymo ir minimaliai paveikiant žemės paviršių.

Geobaltic – tai patyrusi, socialiai atsakinga bei aukštus kokybės reikalavimus sau kelianti įmonė. Mūsų prioritetas – draugiškumas aplinkai. Siekdami įgyvendinti numatytus tikslus ir patenkinti klientų poreikius, įdiegėme ir nuolat geriname Kokybės ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimus. Mūsų veikla yra neatsiejama nuo naujausių technologijų taikymo, todėl įmonė artimai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Mūsų darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos mokslų daktarai, doktorantūroje mokslus tęsiantys specialistai, magistrai.
Prisistatymas: Geobaltic

Misija:
Teikti kokybiškas geofizinių tyrimų paslaugas, darbus atlikti profesionaliai ir operatyviai, darant minimalų poveikį aplinkai.

Vertybės:
• Darbuotojų kvalifikacija. Įmonei svarbi aukšta darbuotojų kvalifikaciją.
• Draugiškumas aplinkai. Bendrovės pagrindinės veiklos metodai ir naudojama įranga yra draugiška aplinkai. Atliekant darbus laikomasi taršos prevencijos principų ir taikomų aplinkosauginių reikalavimų.
• Socialinis atsakingumas. Socialinį atsakingumą realizuojame versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei vietiniais gyventojais mūsų vykdomų tyrimų plotuose.
• Technologijos ir plėtra. Įmonė plėsdama bei optimizuodama savo veiklą, siekia itin kokybiškai atlikti tyrimus naudojant mažiausią poveikį aplinkai darančią įrangą
• Veiklos legalumas ir skaidrumas. Tyrimai vykdomi laikantys visų tokiai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų. Tyrimai vykdomi tik gavus visus reikalingus leidimus ir suderinimus, griežtai laikantis juose nurodytų apribojimų. Tyrimų metu palaikomi glaudūs ryšiai su vietos savivaldos institucijomis ir vietos gyventojais.