Angliavandenilių paieška ir žvalgyba

Metai Užsakovas  Licencinis plotas Darbų pobūdis
2019 SIA Odin Energy Latvia Baltijos jūra, licencinis plotas E17, Latvijos teritoriniai vandenys 50 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2018 VšĮ Klaipėdos universitetas Pietinė Kuršių marių dalis, Lietuva 259 km 2D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2018 Minijos nafta Kuršių tyrimų plotas, Gargždų licencinis plotas, Lietuva 105 km 2D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2017 Diseta Gudkaimio tyrimų plotas, Kudirkos – Kybartų licencinis plotas, Lietuva 17 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2017 Diseta Kybartų tyrimų plotas, Kudirkos – Kybartų licencinis plotas, Lietuva 36 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2016 TAN Oil Nemuno tyrimų plotas, Raseinių licencinis plotas, Lietuva 40 km 2D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2015-2016 Diseta Kudirkos tyrimų plotas, Kudirkos – Kybartų licencinis plotas, Lietuva 125 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2015 LL investicijos Barsukynė, Rietavo licenzinis plotas, Lietuva 30 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2014 Klaipėdos universitetas Veiviržėnų licenzinis plotas, Lietuva 20 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2013 TANoil Šimkaičiai, Raseinių licencinis plotas, Lietuva 80 km2 3D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2012 Minijos nafta Gargždų licencinis plotas, Lietuva 50 km 2D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2012 LL investicijos Rietavo licencinis plotas, Lietuva 700 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2011 Minijos nafta Gargždų licencinis plotas, Lietuva 45 km 2D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2011 LL investicijos Rietavo licenzcinis plotas, Lietuva 50 km 2D seisminių duomenų rinkimas, apdorojimas ir interpretacija
2011 LL investicijos Rietavo licenzcinis plotas, Lietuva 250 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2011 Manifoldas Klaipėdos licenzcinis plotas, Lietuva 200 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2010 Tethys Oil Gotland Store licencinisplotas, Švedija 700 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2009 Odin Energy A/S Baltijos jūros licenzcinis plotas nr.2, Latvija 300 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2008 Manifoldas Klaipėdos licencinisplotas, Lietuva 500 km 2D seisminių duomenų interpretacija
2008 Tethys Oil 15 Blokas, Omanas 2000 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2007 Minijos Nafta Gargždų licenzcinis plotas, Lietuva 500 km2 3D seisminių lauko darbų kokybės kontrolė ir duomenų interpretacija
2007 Tethys Oil Buanano licenzcinis plotas, Marokas 400 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija
2006 Tethys Oil licenzcinis plotas 1/02 ir  1/03, Danija 1500 km 2D seisminių duomenų apdorojimas ir interpretacija

Mineralinių medžiagų tiekimo studijos Rail Baltica geležinkelio linijos statybai

Dalyvavimas projektuose

Kompleksinių geologinių struktūrų seisminių tyrimų efektyvumo ir kokybės didinimas dinamiškai moduliuojant seisminio tyrimo parametrus
UAB „Geobaltic“ kartu su Klaipėdos Universitetu įgyvendino projektą “Kompleksinių geologinių struktūrų seisminių tyrimų efektyvumo ir kokybės didinimas dinamiškai moduliuojant seisminio tyrimo parametrus”.
Projekto metu buvo išvystyta nauja seisminės žvalgybos lauko darbų metodika pasinaudojant naujausiomis IT technologijomis. Seismodinaminė lauko darbų metodika ir IT valdymo sistema išbandyta atliekant darbus sudėtingomis paviršiaus ir geologinėmis sąlygomis pasižyminčiose Mizarų spėjamo meteoritinio kraterio struktūros vietovėse.
Projektą dalinai finansavo Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra.

RB Rail AS buvo atliktos dvi mineralinių medžiagų tiekimo Rail Baltica geležinkelio linijos Lietuvoje ir Latvijoje statybai studijos. Mineralinių medžiagų tiekimo Rail Baltika geležinkelio linijai Lietuvoje atliko SIA „Geo Consultants” bendradarbiaudami su UAB „Geobaltic”.
Detaliau.

Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot)
UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot) ”, Nr. J05-LVPA-K-03-0004. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
Projekto biudžetas – iki 704.761,14 EUR. Projektui skirtas finansavimas – iki 501.122,09 EUR.
Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio mėn., pabaiga – 2020 gegužės mėn.

Naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų MTTP infrastruktūros sukūrimas
UAB „Geobaltic“ sėkmingai įgyvendino projektą „Naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų MTTP infrastruktūros sukūrimas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Projekto vertė – 2 300 826 Lt, iš kurių 1 610 578 L sudarė ES lėšos.
Projekto tikslas –  padidinti UAB “Geobaltic” konkurencingumą vystant naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų metodus.
Pasiekti rezultatai – įsigyti 500 vnt. seisminių registracinių kanalų su atitinkama programine įranga.
Įsigyta MTTP infrastruktūra bus naudojama 3D seisminių tyrimų metodams kurti bei vystyti, atlikti eksperimentinius tyrimus, orientuotus į esamų seismogeologionių tyrimų problemų sprendimą, bus dalyvaujama integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai vykdomuose MTTP projektuose.

Integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas
UAB “Geobaltic” ir UAB “AKIS Technologies” sėkmingai įgyvendino projektą „Integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Projekto vertė – 249.127,66 EUR, iš kurių 149.476,08EUR sudaro ES lėšos.
Projekto tikslas –  didinti konkurencingumą plečiant vykdomos veiklos spektrą, kuriant į naujus verslo segmentus orientuotus produktus bei didinant įmonių MTTP gebėjimus.
Pasiekti rezultatai – įgytos žinios ir patirtis bei sukurtas inovatyvus integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas, sudarytas iš autonominių seisminių registratorių bei specialios programinės įrangos, skirtos registratorių darbo parametrų nustatymui ir duomenų nuskaitymui. Sukurtas „viskas viename“ seisminių tyrimų registratorius, kuriame integruoti visi normaliam funkcionavimui reikalingi komponentai. Sukurta sistema yra visiškai belaidė, įskaitant ir duomenų apsikeitimą, kas žymiai pagreitina seisminius tyrimus, padaro juos saugesniais tiek tyrimus vykdančiam personalui, tiek aplinkai, bei suteiks pranašumą prieš kitus rinkoje esančius sprendimus.